Friday, January 8, 2010

Visste du?

Sesjonen er ditt første møte med Forsvaret. Alle gutter med norsk statsborgerskap og bostedsadresse i Norge har sesjonsplikt. Fra og med 2010 har også jenter sesjonsplikt.

Grunnen til at dette står på min blogg i dag er at Tobias er på sin sesjonsplikt i dag. Til tross for at han egentlig ikke ønsker seg inn i forsvaret.....
Jeg har inntrykk av
at alt for få ønsker dette, men allikevel har jeg inntrykk av at alt for mange ikke slipper til som faktisk ønsker det!

Og nå rykker jentene inn.........

No comments: