Thursday, November 4, 2010

Fyllesvin er verstinger......

Jeg er hyppig leser av Trine Grungs blogg. Hun tar opp mange viktige og spennende emner, og dette emne har engasjert meg skikkelig. Jeg vil at flest mulig skal lese, og være på barnas side i denne saken.
Jeg tror også at dette emnet er viktig å få frem i lyset, og jo større debatten blir og jo mer engasjerte voksne mennesker blir omkring Alkohol-ferie og barn, dess lettere blir det å gjøre noe med det.
Om jeg er på sydenferie og ser tydelig berusede mennesker som er rundt barn har jeg tenkt å si fra om det. Direkte!
Jeg har noe med det! Jeg er på barnets side!!!

SÅ: Besøk bloggen til Trine, les og engasjer deg ;o)

No comments: